ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA ZARADI UŽIVANJA KONOPLJE

Konoplja postaja vedno bolj popularna med ljudmi. Nekateri jo uživajo zaradi njenih blažilnih in zdravilnih sposobnosti, drugi pa jo imajo raje zaradi njenih opojnih učinkov.

V tem članku vam predstavljam uživanje konoplje z vidika cestne varnosti in kazni, ki vas lahko doletijo ob uživanju konoplje v kombinaciji z vožnjo vozila.

Osredotočamo se na konopljo, ki vsebuje večje količine kanabinoida THC in zato povzroča močnejše psihoaktivne učinke.

Na tem mestu je smiselno še omeniti, da če uživate kakršnekoli CBD izdelke, ki so na voljo v trgovinah, drogerijah in specializiranih prodajalnah, vam ni potrebno skrbeti, da bi občutili psihoaktivne učinke, saj jih CBD ne nudi. Tudi v izdelkih s CBD-jem najdemo THC, vendar je ta praviloma pod zakonsko mejo 0,2 %, kar pa ne vzbuja psihoaktivnih občutkov, zato so popolnoma varni za uporabo.

Kako uživanje konoplje učinkuje na vožnjo?

 

Konoplja nudi različne učinke, na vožnjo vozila pa vpliva tako, da nam upočasni reakcije, povečuje neodločenost, zmanjša koncentracijo, ali jo poveča do mere, da vozi pretirano previdno in počasi, lahko vpliva tudi na koordinacijo in pripomore k slabšemu sledenju premikajočih se objektov.[1] Na voznika lahko učinkuje uspavalno, ta je lahko nepredvidljiv pri nadzorovanju hitrosti in ohranjanju varnostne razdalje.[2]

V skladu s 106. členom Zakona o pravilih cestnega prometa[3] (v nadaljevanju ZPrCp) voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, oziroma ga niti ne sme začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Za takšno dejanje je predpisana globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pa pomeni tudi odvzem vozniškega dovoljenja. 

Policisti prisotnost prepovedanih drog ugotavljajo s preizkusom z napravo ali s sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog ali s predpisanim postopkom za prepoznavo simptomov. 

V kolikor je prisotnost prepovedanih drog ugotovljena ali če odklonite sodelovanje pri preizkusu, vam policist odredi strokovni pregled pri zdravniku.

Strokovni pregled je zdravniški pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu. Odvzamejo vam vzorec krvi, urina ali druge telesne tekočine/tkiva, zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost varne udeležbe v cestnem prometu.

Kakšne vzorce vam bodo odvzeli, se odločijo glede na potrebe same preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost snovi v organizmu.

O zdravniškem pregledu mora zdravnik takoj izdelati pisno mnenje, kar je zelo pomembno, saj vam mnenje zdravnika, da ste sposobni za normalno vožnjo (v kolikor bi v vzorcih kljub vsemu bile sledi prepovedanih drog), lahko koristi v nadaljnjem postopku. 

V skladu s 4. in 5. točko 1. odstavka 24. členom ZPrCp , se lahko policist odloči, da vas pridrži, v kolikor je v organizmu ugotovljena prisotnost snovi.

Pridržijo pa vas lahko tudi, če ste odklonili sodelovanje pri preizkusu z napravo ali s sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drog ali ste odklonili sodelovanje pri predpisanem postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu, ali če preizkusa ali postopka ni bilo mogoče opraviti zaradi drugega razloga in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu.

Pridržanje lahko traja največ 12 in najmanj 6 ur.

 

Lahko sediš na sovoznikovem sedežu?

 

Odgovor je ne.

V skladu z devetim odstavkom 88. člena ZPrCp ni dovoljeno voziti osebe, ki je očitno pod vplivom mamil na sedežu poleg voznika. Prav tako ne smemo pod vplivom voziti delovnega vozila, ki ima prigrajena stojišča ali sedeže ali bivalnega vozila.

 

Kako torej postopamo, ko nam je odvzeto vozniško dovoljenje?

 

  • Ko prejmemo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja lahko predlagamo, da se le-to začasno (do pravnomočnega zaključka postopka o prekršku) vrne s predlogom za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, ki mu nujno priložimo zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil.

 

  •  Če je vozniško dovoljenje v nadaljevanju postopka vseeno odvzeto, lahko v 15. dneh na sodišče vložimo predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, v katerem sodišču predlagamo, da nam odvzem odloži in naloži rehabilitacijske obveznosti in preizkusno dobo, v kateri boste dokazali, da odvzem ni potreben in da prekrška ne boste ponovili. Temu dodate še prej omenjeno zdravniško spričevalo, če niste vložili prvega predloga.

Sodišče v postopku upošteva osebnost storilca,  prejšnje življenje, obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da bo izpolnil obveznosti.

Za ugotovitev teh okoliščin lahko sodišče razpiše narok, na katerega povabi storilca. Če storilec na narok ne pride in izostanka ne opraviči, se šteje, da je predlog umaknil.

Sodišče vam naloži udeležbo v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, udeležbo v ustreznem rehabilitacijskem programu po zakonu o voznikih ali udeležbo v obeh navedenih programih.

Sodišče pri izbiri obveznosti upošteva število, naravo in pomen prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki so bili podlaga za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ugotovitve in predloge v zdravniškem spričevalu o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in druge okoliščine, ki so pomembne za odpravo vzrokov, zaradi katerih storilec krši pravila cestnega prometa.

Po tem boste morali izpolniti določene obveznosti in če v času preizkusne dobe ne storite hujšega prekrška, ter opravite vse obveznosti, se vam vozniško dovoljenje ne bo odvzelo.

Če pa se vam odvzame vozniško dovoljenje, boste tega morali opraviti znova.

Osebi, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko v skladu s 64. členom (Zakona o voznikih – Zvoz-1), pridobi novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih izvršitve določbe, hkrati pa mora opraviti prej omenjeni rehabilitacijski program (če se pa odvzame iz drugih razlogov, mora oseba ponovno opraviti varno vožnjo).

Oseba, ki ji je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drog, ipd., se sme priglasiti k opravljanju vozniškega izpita šele ko predloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in dokazilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali potrdilo o opravljeni edukacijski oziroma psihosocialni delavnici, ki ji je določena. V primeru zdravljenja odvisnosti pa se sme oseba priglasiti k opravljanju vozniškega izpita, ko predloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po opravljenem programu zdravljenja.[5]

 

Za dodatna vprašanja ali pomoč pri sestavi predlogov, smo vam na voljo na info@pro-nobis.si.

 

Opozorilo: Informacije v članku ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativne narave. Vsako konkretno zadevo je potrebno preučiti in se seznaniti z vsemi dejstvi in okoliščinami. Prav tako je možno, da se je od objave do trenutka, ko članek berete spremenila zakonodaja. Zato vas vabimo, da nas, v kolikor potrebujete konkreten pravni nasvet, kontaktirate tukaj ali na info@pro-nobis.si.

 

[1] https://vozniska.si/odvzem-vozniskega-dovoljenja-zaradi-opiatiov/

[2] https://www.avp-rs.si/varnost-v-prometu/droge/

[3] Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)

[4] Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo)

[5] 3. in 4. odstavek Zvoz-1