KAKŠNA ODPRAVNINA PRIPADA DELAVCU, KI V ČASU ODPOVEDNEGA ROKA DOPOLNI 10 LET DELOVNE DOBE?

Vprašanje:

 

Pozdravljeni, prosim za vaš odgovor. Dobila sem odpoved iz poslovnega razloga, odpovedni rok se mi je že iztekel vendar sem še vedno v bolniškem staležu in niso me še odjavili dokler ne zaključim bolniške. Na odločbi imam napisano, da mi pripada 1/5  odpravnine, ker mi 1 mesec manjka do 10 let. Sedaj bom imela 10 let, saj me je zdravnica poslala na preiskave in bolniški stalež še podaljšala. 

Zanima me ali mi potem pripada 1/4 odpravnine?

 

Odgovor: 

 

Spoštovani,

skladno z 108. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)  je delodajalec, ki delavcu poda odpoved iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, delavcu dolžan izplačati odpravnino. Osnova za izračun je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.

Kot pravilno ugotavljate, če ne bi bili na bolniškem staležu, bi prejeli 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, saj ste pri njem bili zaposleni 9 let in nekaj mesecev.

Delavcu načeloma pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Če delavec v obdobju pred odpovedjo ni delal ves čas, je potrebno najprej ugotoviti kakšno plačo bi v tem času prejemal, če bi delal. V primeru, da je plača konstantna, to ni težko. Zaplete se v primerih, ko je plača variabilna (delovna uspešnost, sezona ipd.). Zakon načina ugotavljanja ne predpisuje. V tem primeru je potrebno narediti ustrezno oceno glede na pretekle plače, glede na način obračuna variabilnega dela (mesečno, polletno ipd.), upoštevati pa je potrebno tudi druge okoliščine, kot so dogajanje na trgu, sezona, primerjava s sodelavci in podobno. Na podlagi teh predpostavk je potrebno oceniti kakšno plačo bi prejemal delavec, če bi dejansko delal.

Kdaj preneha delovno razmerje?

Odpravnina

Pri določanju višine odpravnine se upošteva delovna doba pri delodajalcu od vročitve pogodbe o zaposlitvi do vključno dneva prenehanja delovnega razmerja.

V vašem primeru se vam lahko zgodi, da se bo ravno v času odpovednega roka ulomek za izračun osnove povečal iz 1/5 na 1/4, če boste v tem času dopolnili polnih 10 let delovne dobe. Delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga in je ob poteku odpovednega roka odsoten zaradi bolniškega staleža, preneha delovno razmerje z dnem, ko se vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka.

Opozorilo: Informacije v članku ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativne narave. Vsako konkretno zadevo je potrebno preučiti in se seznaniti z vsemi dejstvi in okoliščinami. Prav tako je možno, da se je od objave do trenutka, ko članek berete spremenila zakonodaja. Zato vas vabimo, da nas, v kolikor potrebujete konkreten pravni nasvet, kontaktirate tukaj ali na info@pro-nobis.si.