KAKŠNI UKREPI SO NA VOLJO?

Na kratko bomo izpostavili bistvene ukrepe, ki so trenutno na voljo.

V kolikor vas zanima kako te ukrepe uveljaviti, kdo je do njih upravičen in kakšni so pogoji, smo vam za vsa vprašanja in pomoč na voljo na info@pro-nobis.si.

 

Koronakriza hromi gospodarstvo. Poskrbite za sebe in svoje podjetje ter izkoristite ukrepe, ki so na voljo. Ključno je pravilno in hitro ukrepanje.

 

ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV (ZIUOPOK)

 

 • Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev za 12 mesecev (Gospodarske družbe, zadruge, društva, zavodi, ustanove, fizične osebe in nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA JAVNOFINANČNEM PODROČJU (ZIUJP)

 

 • Odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev (npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj (ne velja za prispevke za socialno varnost). V času odloga in obročnega plačila ne tečejo obresti.)
 • Rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine (IID) se iz 31. 5. 2020 prestavi na 30. 6. 2020. Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine (če zavezanec ne prejme IID) pa se iz 31. 7. 2020 prestavi na 31. 8. 2020. FURS bo fizičnim osebam brez dejavnosti izdal IID v takšnih rokih kot pretekla leta.
 • Rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020.
 • Zahteva za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodka pravnih oseb

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP)

 

 • Delno povračilo nadomestila plač za delavce, ki so na čakanju
 • Odlog plačila prispevkov za samozaposlene osebe

Ti ukrepi ne bodo prišli v poštev, saj jih ugodneje obravnava novejši zakon, ki ga navajamo v nadaljevanju.

 

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)

 

 • Povračilo denarnega nadomestila v celoti za delavce na čakanju na delo in za primere višje sile
 • Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Krizni dodatek v višini 200,00 EUR za zaposlene, ki delajo in njihova zadnja izplačana plača ni presegla trikratnika minimalne plače
 • Dodatek za zaposlene, ki delajo v nevarnih pogojih in so posebej obremenjeni
 • Izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka za samozaposlene, verske uslužbence in kmete
 • Samozaposleni in kmetje, ki so na dan uveljavitve zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so za meseca april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti
 • Bolniško nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 1. dne odsotnosti dalje, po uveljavitvi zakona
 • Solidarnostni dodatek za upokojence, prejemnike socialne pomoči, velike družine in redne študente
 • Do 31.5 se ne plača obrokov predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb