Kdaj in kako lahko izrabim svoj letni dopust?

Letni dopust je pravica, ki pripada čisto vsakemu, ki je v delovnem razmerju. Delodajalec vam je do 31. marca v tekočem letu dolžan izdati odločbo o odmeri letnega dopusta. Vendar pozor, ta odmera velja le v primeru, da pri delodajalcu ostanete celo leto. Če med letom podate odpoved, vam pripada le sorazmerni del dopusta. Zakonsko minimalno določen je dopust v obsegu 4-ih tednov. Minimalno število dni je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu. Če delate 6 dni v tednu, je minimalno številno dni dopusta v tekočem letu 24, če de delate 5 dni, 20 dni dopusta itd.

Komu pripadajo dodatni dnevi dopusta?

  • Trije dodatni dnevi pripadajo starejšemu delavcu, invalidu in delavcu z najmanj 60% telesno okvaro,
  • prav tako trije dodatni dnevi pripadajo delavcu, ki neguje otroka in le-ta potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke,
  • 1 dodaten dan pripada delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti,
  • 7 dodatnih dni pripada delavcu, ki je mlajši od 18 let,
  • dodatni dopust vam pripada tudi, če delate ponoči in sicer vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa, oziroma če delate ponoči vsaj tretjino polnega delovnega časa.

 

Kako ga pa lahko porabite?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da:

  • mora biti dogovorjen med delavcem in delodajalcem, pri čemer se upoštevajo potrebe delovnega procesa ter potrebe delavca (delodajalec lahko koriščenje dopustov ustrezno uredi z internim aktom),

  • ga lahko izrabite v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec lahko od vas zahteva, da ta del tudi planirate v tem obsegu,

  • se prazniki, dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti ter drugi primeri opravičene odsotnosti iz dela, ne vštevajo v dneve letnega dopusta,

  • 1 dan dopusta lahko izrabite po svoji izbiri, vendar je delodajalca o tem potrebno obvestiti najmanj 3 dni prej,

  • starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni v času šolskih počitnic.

Za starše šoloobveznih otrok in en dan dopusta po izbiri ne velja, oziroma ga delodajalec lahko zavrne, če delodajalec oceni, da bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Letni dopust je potrebno izrabiti v tekočem letu, ni pa to pogoj. Potrebno je izrabiti vsaj 2 tedna dopusta, preostanek pa lahko koristite naslednje leto do 30. junija.

Kaj to pomeni?

Določbe v tem delu niso povsem jasne in zelo hitro lahko delavec dobi vtis, da je on tisti, ki odloči, kdaj v času do 30. junija bo izrabil dopust. Veliko delodajalcev je razumnih in skupaj z delavci določijo čas trajanja dopusta.

Na eni strani imamo pravico delavca, na drugi pa željo delodajalca, da delovni proces nemoteno poteka. V vsakem primeru je dobro, da medsebojno sodelujete in tako dosežete soglasje.

Sicer pa ni v nasprotju z zakonom, če se delodajalec odloči sprejeti interne pravilnike, kjer določi, da lahko v naslednje koledarsko leto prenesete denimo le en dan letnega dopusta ali da je cel dopust potrebno izrabiti v tekočem koledarskem letu.

Mi priporočamo sprejetje takšnih pravilnikov, saj se s tem izognemo nekaj težavam, ki se lahko pojavijo v našem odnosu.

V vsakem primeru pa je delodajalec tisti, ki vodi delovni proces, delavec pa se vanj vključi, kar pomeni, da bo upošteval naloge in bo v podrejenem položaju.

Kasneje, torej po 30. juniju naslednje leto, ga lahko koristite le še, če preostanka dopusta niste izkoristili zaradi poškodbe, bolezni, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstva otroka. V tem primeru ga lahko koristite do 31. decembra.

Izrablja se v delovnih dneh. To pomeni, da če ste zaposleni za 4 ali 6 ur ali delate 4 ure, 4 pa ste v bolniški, koristite dan dopusta in ne le 4 ali 6 ur. V tem primeru je krajši ali polni delovni čas irelevanten.

Pojem dveh tednov

Teden je določen in odvisen od števila delovnih dni delavca v tednu. Torej, če delate od ponedeljka do sobote, je to vaš delovni teden.

Sorazmerni del dopusta

Polni dopust ali sorazmerni dopust je odvisen od trajanja vaše pogodbe o zaposlitvi. Če je delavec zaposlen celo leto, mu pripada celoten dopust, drugače je upravičen do 1/12 letnega dopusta za vsak dopolnjen mesec dela pri delodajalcu v tem koledarskem letu.

Kaj pa če sklenem pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem?

V tem primeru vam je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem letu, razen če se dogovorite drugače.

V tem primeru je dobro imeti potrdilo o izrabi letnega dopusta.

Dve izmed bolj pogosto zastavljenih vprašanj:

Ali mi pripada dopust za mojega prvošolčka na prvi šolski dan?

Zakon o delovnih razmerjih tega ne določa in ne dopušča.

Je pa Vrhovno sodišče v zadevi VIII Ips 35/2018 potrdilo, da je spremstvo otroka v šolo na njegov prvi šolski dan neodložljiv opravek.

Neodložljiv opravek je ena izmed možnosti, da je delavec lahko odsoten iz dela in ima pravico do nadomestila plače, po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in velja za vse javne uslužbence (29.člen).

Enako velja tudi za ostale, če kolektivna pogodba na ravni njihove dejavnosti to določa.

Torej, če kolektivna pogodba na ravni vaše dejavnosti tega ne določa, se z delodajalcem ne morete dogovoriti in nimate več dopusta, vam ta dan plačane odsotnosti ne pripada.

Mi vam pa lahko preverimo katera kolektivna pogodba velja za vas in ali to omogoča.

 

Se lahko dopustu odpoveste?

Ne. Nobena izjava, podpisano soglasje ali kakšen drug dokument ni veljaven.

Za denarno nadomestilo za neizrabljen dopust se lahko delodajalec in delavec dogovorita, a le po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Takšen sporazum, vam lahko sestavimo tudi mi.

Na žalost, zaradi nepravilnega poznavanja zakonodaje, veliko delodajalcev izdaja napačne odločbe o dopustih. V kolikor bi radi vedeli koliko dopusta vam dejansko pripada in če je vaša odločba pravilna, jo za vas z veseljem pregledamo.

Opozorilo: Informacije v članku ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativne narave. Vsako konkretno zadevo je potrebno preučiti in se seznaniti z vsemi dejstvi in okoliščinami. Prav tako je možno, da se je od objave do trenutka, ko članek berete spremenila zakonodaja. Zato vas vabimo, v kolikor potrebujete konkreten pravni nasvet, da nas kontaktirate na info@pro-nobis.si.