Delovna razmerja

DELOVNA RAZMERJA ZA DELAVCE

Delavci si velikokrat zaradi strahu pred izgubo delovnega mesta zatiskajo oči pred svojimi pravicami in enostavno pozabijo na vse nepravilnosti, ki vplivajo tudi na njih.

Pri vaših pravicah, vprašanjih in dilemah vam želimo pomagati. Morda pa skupaj lahko najdemo način, da opravimo napake in pomanjkljivosti.

Kdaj se lahko obrnete na nas?

 • preverimo in razložimo vam lahko vašo pogodbo o zaposlitvi,
 • pojasnimo možnosti in postopke, ki lahko sledijo zaradi nepravilnosti,
 • uvedemo ustrezne postopke proti delodajalcu,
 • sestavimo odpoved,
 • pregledamo, če je vročena odpoved zakonita,
 • nudimo pomoč v kolikor ste žrtev mobinga,
 • pomagamo vam pri pridobitvi dovoljenja za delo (tujci).

DELOVNA RAZMERJA ZA DELODAJALCE

Nudimo vam pravno svetovanje pri:

 • pripravi pogodbe o zaposlitvi,
 • opominih delavcem,
 • pravilnem postopku in načinu odpovedi,
 • pravnih aktih s področja delovnega prava (pravilnik o varstvu pri delu, akt o sistematizaciji delovnih mest, pravilni o disciplinski in odškodninski odgovornosti…),
 • odločbe o odmeri letnih dopustov,
 • pregledi personalnih map ali celotne kadrovske evidence.