Družinsko, dedno in socialno pravo

Družinsko, dedno in socialno pravo je eno izmed bolj občutljivih pravnih področij. 

Zagotavljam vam, da bomo čez postopek šli razumljivo, mirno in diskretno. 

Pomagamo in svetujemo vam:

  • pri predlogu za razveljavitev zakonske zveze, sporazumu glede preživnine in dodelitvi otroka,
  • oporoki,
  • pregled odločb za določitev državne štipendije, otroškega dodatka, znižano plačilo vrtca, subvencije malice in kosila, varstvenega dodatka, ipd.,
  • pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku…