Pogodbe

Čeprav jim velikokrat posvečamo premalo pozornosti, je pogodbeno pravo eno izmed bolj obširnih in pomembnejših pravnih področji.

Zakaj?

Ljudje, običajno zaradi prihranka nekaj denarja, pogodbe pogosto sestavijo sami na podlagi vzorca, ki ga pridobijo na raznih spletnih straneh. Četudi pogodbo preberejo, je velikokrat ne razumejo v celoti.

Zelo hitro pride namreč do neveljavnosti kakšnega izmed členov, kar pa je najpomembneje – pogodba je pravni dokument, ki natančno opredeljuje razmerje med pogodbenima strankama, zato je prav vsaka pogodba specifična in mora biti za pravilno vsebinsko opredelitev pripravljena natančno, z vsemi bistvenimi sestavinami in seveda razložena strankam tako, da razumejo pogodbena določila, svoje pravice in obveznosti, ki izhajajo iz nje.

Dobra pogodba, je dobra naložba, saj vam lahko kasneje prihrani veliko denarja in razreši marsikatero težavo.  Pogosto cena pogodbe ni sorazmerna s stroški, ki se zaradi slabe pogodbe lahko pojavijo kasneje.

Za vas lahko pregledamo obstoječe pogodbe, vam jih pomagamo razumeti ali jih sestavimo na novo ali sestavimo različne pogodbe kot so:

 • Kupoprodajna
 • Najemna
 • Podjemna
 • Posojilna
 • Darilna
 • Poslovno sodelovanje
 • Družbena
 • O ne razkrivanju informacij
 • Dogovor o pravnem poslu, ari
 • Izročitveni zapisnik ZVKSES
 • Shranjevalna
 • Prevozna
 • Gradbena
 • Založniška
 • Avtorska
 • Sponzorska
 • O distribuciji
 • Licenčna
 • Leasing
 • Kreditna
 • Donatorska
 • Akvizitorska …