PRAVNO PRIZNANJE DRUGEGA SPOLA

Ali je v Sloveniji možna sprememba spola?

Sprememba spola je pravno formalno možna, kar je pravzaprav zelo pomembno, saj osebam, ki se zato odločijo, omogoča, da so pravno-formalno priznane s svojim pravim spolom (novim). Če bi oseba spremenila spol in ohranila enako ime, osebno izkaznico in druge dokumente, bi lahko naletela na nekaj težav, saj se njihova spolna identiteta in spolni izraz ne ujema z uradnim spolom, ki je zaveden na dokumentih. Takšna situacija lahko vodi do očitkov, da oseba uporablja ponarejene dokumente in podobno. Če bi ta oseba v dani situaciji morala razkriti svojo pravo spolno identiteto, bi to kršilo človekovo pravico do zasebnosti, privedlo bi pa lahko tudi do diskriminacije ali nasilja.

V Sloveniji je uradno na voljo sprememba iz moškega spola v ženski spol in obratno.

Podatek o spolu v osebnih dokumentih lahko spremenijo samo osebe, ki imajo potrdilo, da so spremenile svoj spol s strani zdravstvene ustanove. Pri tem se spremeni tudi vaša matična številka občana – EMŠO.

Pravno priznanje spola je urejeno v  Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru, ki v 37. členu določa:

“Sprememba spola se vpiše na podlagi odločbe pristojnega organa o spremembi vpisanega podatka. Podlaga za izdajo odločbe je potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol.

Pred vpisom spremembe spola v register, mora matičar zahtevati določitev nove EMŠO.

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda s podat­kom o novem spolu, brez zaznamka o spremembi spola.”

Pravilnik torej določa, da je na pristojno upravno enoto potrebno predložiti potrdilo pristojnega zdravnika ali pristojne zdravstvene ustanove, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. Pravilnik ne opredeljuje kdo je pristojni zdravnik oziroma institucija, niti kaj sprememba spola pomeni in kaj točno je prepoznano kot sprememba spola. Običajno v Sloveniji takšno potrdilo izda psihiater, ki postavi diagnozo transseksualizma, ki je klasificiran kot duševna motnja. Za uradno spremembo spola, glede na trenutno zakonodajo in prakso, je tako nujna pridobitev diagnoze motnja spolne identitete.

Zahtevek  za spremembo se vloži na upravni enoti v kraju, kjer ima oseba stalno prebivališče, hkrati pa lahko uredite tudi spremembo imena, če želite.

 

 

Opozorilo: Informacije v članku ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativne narave. Vsako konkretno zadevo je potrebno preučiti in se seznaniti z vsemi dejstvi in okoliščinami. Prav tako je možno, da se je od objave do trenutka, ko članek berete spremenila zakonodaja. Zato vas vabimo, da nas, v kolikor potrebujete konkreten pravni nasvet, kontaktirate tukaj ali na info@pro-nobis.si.