Splošni pogoji

PRAVNO OBVESTILO

Splošni pogoji veljajo za storitve spletnega mesta www.pro-nobis.si.
Ponudnik storitev na tem portalu je podjetje Barbara Ploj S.P., Zgornja Kungota 17k, 2201 Zgornja Kungota, DŠ: 81048360, MŠ: 8916756000 (v nadaljevanju: ponudnik).

Uporabnik ali uporabnica (v nadaljevanju: uporabnik) s klikom na gumb “Pošlji” v kontaktnem obrazcu, s katerim pošlje vprašanje za nasvet, sprejme te splošne pogoje in se strinja, da ga le-ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom. S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive.

STORITEV

Ponudnik nudi plačljiv pravni nasvet preko elektronske pošte. Vprašanje uporabnika ni omejeno na število znakov ali pravno področje. Vprašanje, skupaj z odgovorom, se lahko objavi na spletnem mestu in socialnih omrežjih, v kolikor se uporabnik s tem strinja in poda izrecno soglasje. Vprašanje, skupaj z odgovorom, se objavi anonimno.

NASTANEK POGODBENEGA RAZMERJA

Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik preko kontaktnega obrazca, elektronske pošte ali telefona, pošlje svoje podatke in vprašanje.
Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe:
1. Pošiljanje podatkov preko kontaktnega obrazca, elektronske pošte ali telefona
2. Prejem elektronske pošte s predračunom
3. Plačilo predračuna
4. Prejem pravnega nasveta na elektronsko pošto.

Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena s konkludentnimi dejanji (oddaja kontaktnih in drugih podatkov, plačilo) in kot taka ne bo shranjena pri ponudniku.

Uporabnik se strinja, da ponudnik izda račun v elektronski obliki in mu ga posreduje na njegov e-naslov.

Ponudnik izda račun v fizični obliki in mu ga posreduje na njegov fizični naslov, na zahtevo uporabnika ali v kolikor ne poseduje podatkov o uporabnikovem elektronskem naslovu.

ODSTOP OD POGODBE

Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe.

Kljub temu pa ima uporabnik, ki iz kakršnegakoli razloga ni zadovoljen z nasvetom, ki ga je prejel v okviru storitve, pravico od ponudnika zahtevati odstop od pogodbe, oz. vračilo plačila, ki ga je uporabnik plačal za pridobitev nasveta. Zahtevo za vračilo plačila oz. odstop od pogodbe mora uporabnik nasloviti na e-naslov ponudnika: info@pro-nobis.si, v roku 3. delovnih dni, po prejemu nasveta na svoj elektronski naslov.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je Barbara Ploj S.P. in se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani ali na kakršen koli drug način, ne bo prodajala, posojala ali na kakšen drug način, posredovala tretjim osebam.
Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov ponudniku je nujno, da lahko ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika in da opravi storitev.

Podatki bodo obravnavani strogo zaupno. Njihov namen je le vodenje interne evidence, uporabljeni pa bodo le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, dostopom tretjih oseb, razkrivanjem, spreminjanjem in podobno. Podatki bodo hranjeni toliko časa, kolikor jih podjetje nujno potrebuje za izpolnitev namena zaradi katerega so bili zbrani.

Družba ne obdeluje osebnih podatkov, oseb, če so mlajše od 18. let. Družba pogodbe sklepa le s polnoletnimi osebami. IP naslov, datum, čas, naslov strani s katere prihajate, se ob obisku spletne strani www.pro-nobis.si shranijo na strežnik. Podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Spletna stran je postavljena in vzdrževana skrbno ter ažurno. Podjetje Barbara Ploj s.p., kljub temu ne zagotavlja, da so vse informacije pravilne in točne. Vse informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Barbara Ploj s.p. prav tako ne sprejema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi posredno ali ne posredno nastala zaradi uporabe, ne pravilnega delovanja in/ali ne dostopnosti spletne strani.

AVTORSKE PRAVICE

Besedila, fotografije in druge grafike, animacije, ki so objavljene na spletni strani www.pro-nobis.si, so v zakonsko dovoljenem okvirju predmet avtorske zaščite ali druge zaščite intelektualne lastnine.

Omenjenih del ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršen koli drug način objaviti ali reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja.

Ti splošni pogoji veljajo od 1.9.2021 in se lahko kadarkoli spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

Maribor, 1.9.2021